Casa Mallorca

A l’hora d’escollir el format i l’estil de la construcció de la casa va influir la motivació de construir mitjançant mètodes i materials tradicionals per tal d’aconseguir l’essència de l’estat original. La casa estava en un estat de runa que no permetia la reforma, així que es va optar per mantenir la façana i fer amb obra nova la resta.

La volta catalana esdevé l’element principal de la planta baixa, acompanyada de bigues de fusta i revoltons ceràmics. La coberta del primer pis es realitza amb bigues de fusta, llates i rajoles ceràmiques manuals.

Elements imprescindibles a conservar van ser el pou i el safareig originals del jardí. L’organització de la planta baixa té en especial consideració aquests elements i el seu gaudi. La planta és un gran espai diàfan amb una façana posterior vidriada per tal de garantir una comunicació directa amb el jardí i el plaer que ens aporta als sentits, la vista de la seva verdor així com l’aportació de llum natural.

La distribució de la primera planta s’inspira en la masia catalana, un espai distribuïdor central i les habitacions a les bandes, simulant les parets gruixudes de les construccions de pedra antigues.

Es fan tots els esforços per mantenir la façana en el seu estat original, restaurant-la i així mantenir l’estètica original d’aquesta tipologia de casa, la casa de cos, tan típica en els nostres municipis.

Tot i que l’estructura de la casa és de nova construcció hi ha una voluntat constant de reutilitzar, de recuperar materials. Son elements recuperats les piques de marbre i pedra de la cuina i els banys, el revestiment de ceràmica vidriada de la cuina, el paviment hidràulic de la cuina original de la casa es converteix en revestiment d’un dels banys, així com la majoria del mobiliari i la il·luminació, algunes peces de les quals son de pròpia manufactura.

Pel que fa a criteris de salut i sostenibilitat es trien materials amb el mínim nivell de toxicitat i petjada, com ara la pedra original, el rajol manual, els arrebossats de terra a la primera planta, l’aplicació d’estuc de calç amb acabat al foc als banys, la pintura en base de calç a la planta baixa i el suro com a material d’aïllament.

La font d’energia escollida per la calefacció i l’aigua sanitària de la casa és la biomassa.

Obra pictòrica de gran format de Joan Farré.